pátek 17. února 2017

únor

Kočičky jsem nikdy chovat nechtěla, 
ačkoliv mám moc ráda všechna zvířata. Přesto se ke mě nedávno jeden kocourek dostal
 a teď vidím, o co všechno bych přišla
kdyby tady nebyl... :)

                                                                                                 

...krátké zprávičky z Princova...

...útulek bude mít nová okna...
...potřebujeme nutně výpomoc...!!!
...kočka a její tajemno...
...předení kočky...


...útulek bude mít nová okna...

Bruntálské kočičky žijí ve starém domě. Bohužel. Svépomocí se pouštíme do úprav a oprav, ale co nás opravdu hodně trápí, jsou okna!!!!!!!


V létě to jde, ale zima nás a hlavně kočičky velmi sužuje. Nejenže okny protahuje studený vzduch, ale nejdou téměř dovřít a v ledových dnech se tvoří uvnitř místnosti vlhko a rampouchy. Z jedné z místností se vlhko a zima tlačí do dalších místností. Nedá se tomu nijak zabránit. 
Firma z Krnova nám nabízí zhotovení nových oken za pořizovací cenu materiálu. V přízemí, v nejdůležitější pohybové části zvířat je 8 oken. Stačilo by, kdyby jsme vyměnily pouze ty, které nutně potřebujeme otvírat. Tj. 6 oken. Firma nám však vzhledem ke své vytíženosti vyrobí pouze 4 okna. Našla by se v okolí firma, která by útulku zbylá okna vyrobila...????....prosíme všechny o info a o pomoc...!!!   Tel: 776 839 044

                                                    

...potřebujeme nutně výpomoc...!!!
                                             
Ranní úklid - podávání jídla, desinfekce podlah, celkový úklid.../3 - 5 hodin, dle vašich možností/  

Úklid voliéry - úklid záchodků, zametání, údržba prostoru.../hodinová výpomoc/

Úklid u koťat - desinfekce podlahy, úklid záchodků.../dvouhodinová výpomoc/

Odpolední výpomoc - Výměna vody ve všech miskách v útulku, chystání jídla na večer, 
granule a smetany.../hodinová výpomoc/

Prosíme dobré lidičky, studenty či důchodce, kteří mají rádi kočičky o úklidovou výpomoc v našem útulku...práce je i pro nás všechny v útulku dobrovolná...tedy bez finančního ohodnocení. Odměnou pro nás a doufáme, že i pro vás budou spokojené kočičky a jejich zářivá a šťastná očka...


                                                                                 
                                                                                                                                                     
...kočka a její tajemno...Kočka jako symbol tajuplnosti a magie je v tomto případě přeceňována. Je poslem mezi mnoha světy, které jsou, dokáže se mezi nimi přemisťovat. Žádné jiné zvíře to nedokáže. Přemisťuje se ve spánku, kdy tělo odpočívá, a ona je zaměstnána hledáním něčeho nového, zajímavého, co ještě neviděla. Dokáže se nenápadně přemisťovat z místa na místo, ze světa do světa. Jsou to světy rozličných bytostí, které ji pohladí, pozdraví.
Je to zvíře, které přináší zprávy, a zároveň obohacuje lidské pokolení o to, co se kde dozvěděla. Je to možné číst v jejích očích. To nejsou oči, které se zavřou, to jsou oči otevřené pro každého, pro každou lidskou bytost, která ji pohladí. Kočka zná tajemství všech světů a předává je dál. Zároveň předává bytostem poselství od lidí. Pošeptejte své kočce svá přání a ona ho předá dál. Jako Egypťané, kteří šeptali přání svým     kočkám, aby je předali bohům..."
                                                                                                                               

...předení kočky...

                                                                                                             

Předení kočky má léčivé účinky. Působí podobně jako Tibetská mísa, kdy se rezonance zvuků, které
kočka vydává, přenášejí do lidského těla a předávají informaci buňkám, které se tímto uzdravují. Kočka je regenerátor duše a těla.
Vnímá naše energie a předává je dál, odráží naši náladu, ale nevrací zlobu a nenávist. Je léčitelkou. Pokud se bude člověk trápit, kočka dokáže vydolovat ze svých zásob dobrou náladu a předat ji dál. Protože kočka střádá emoce od lidí.
...pro úsměv...