pátek 6. ledna 2012

Na prahu nového roku se sluší bilancovat, hodnotit a zvažovat smysl konané práce a života vůbec v roce právě minulém. Dovolím si poklonit se za všechny členy našeho týmu v útulku Princovo před zakladatelkou a jednatelkou našeho deposita, před Dášou Veselou, bez níž by náš útulek systémově nemohl fungovat. 

Ačkoliv Dáša vysoce hodnotí naši práci a pomoc, přece jen je ona ten jedinečný člověk, který to naše snažení organizuje, zastřešuje a vede k dokonalosti. Ale to je jen zlomek jejích zásluh. Nepoznala jsem nikdy obětavějšího člověka . V útulku je den co den ráno, v poledne, večer,krmí a léčí kočičky, uklízí, zajišťuje veškerou veterinární péči, nakupuje vše potřebné, vymýšlí nová menu kočičkám k večeři,shání sponzory, připravuje Dny otevřených dveří,vede agendu koček, nachází jim nové domovy a zprostředkovává předávání  kočiček novým majitelům , vždy po důkladné lustraci, protože čičiny příliš miluje, než aby je dala někam, kde není jistota kvalitní péče. Do noci pak sedí nad stránkami KOČKY BRUNTÁL a zapisuje události každého měsíce, prezentuje naše kočičky a chválí nás pomocníky. Nedokážu ani spočítat, kolik protelefonuje, projezdí autem a utratí za nákupy – vše pro naše miláčky. Vzhledem k tomu, že den má jen 24 hodin, je až s podivem, že ještě stihne vymýšlet další a další změny a vychytávky a tak dokáže zaměstnat všechny naše muže, kteří  se podílí na proměně našeho domečku. Nelze nevzpomenout jejího manžela – Jindru Veselého, který ač kočky zrovna vroucně nemiluje, přesto udělá vše, oč ho Dáša požádá a vždy s nejvyšší kvalitou. Udělal  zde obrovský kus práce od posedů, kotců ,pokládání  linolea, kachliček,vytvořil  úžasnou , bezpečnou voliéru a spoustu dalších potřebných věcí pro dokonalý komfort našich chlupáčků. Za to všechno mu patří naše vřelé díky a taky za jeho trpělivost a toleranci ke své ženě, která naprostou většinu svého času tráví  mimo domov. Jenže útulek je její druhý domov, tak jako i nás všech, a spolu s kočičkami jsme tam jedna velká a šťastná rodina. A to díky tomu, že je Dáša tak organizačně schopná, srdečná, spontánní, optimistická,miluje kočky a lidi a našla si ty správné pomocníky, kteří silně cítí potřebu pomáhat ze všech sil.

Tak my Ti, Dáši, ze srdce děkujeme, že jsi nám poskytla  práci, kde se platí láskou, vděčností a uspokojivým pocitem, že člověk může pomáhat potřebným, milovat je  a při tom si najít nové přátele, které by asi  jinde nepotkal.
                                S úctou za všechny      Zdenka Svobodová.

Žádné komentáře:

Okomentovat