pátek 27. srpna 2010

Člověk???

Jestliže váš soused či kdokoli jiný střílí po vaši kočce, psovi či jiném volně žijícím zvířeti, je to nebezpečný člověk, který ohrožuje nejen zvířata, ale i lidi. I střelba vzduchovkou je ohrožením, přestože vzduchovky nejsou registrované jako střelné zbraně. A proto vám doporučuji obrátit se na Policii ČR a případ ohlásit, případně, jedná-li se o opakovaný zločin, podat trestní oznámení na příslušné státní zastupitelství.

Postup:

1. Jestliže postřelené zvíře žije, co nejrychleji navštivte veterináře a účet za ošetřen í(případnou euthanasii a pitvu) uschovejte.

2. Hned poté ohlaste případ Policii ČR, která by ho měla na místě vyšetřit a sepsat protokol.

3. Poté vyčíslete všechny veterinární náklady, které jste do zastřeleného zvířete investovali (např.vakcinaci - 4komb.cca 300Kč, odčervení, odblešení - cca 300Kč, kastraci cca -1000Kč+poslední ošetření a euthanazii).

4. Nezapomeňte přičíst náklady na benzín, i dobu, kterou jste strávili na pol. stanici.

5. K tomu připočítejte náklady na pořízení zvířete, i nalezená kočka tzv.bez pp má cenu.

6. Poté požádejte veterináře o písemné vyjádření a utrpení umírající kočičky.

7. Přimějte rod.příslušníka, který byl eventuálně přítomen neštěstí, aby navštívil lékaře a získal potvrzení o psychické újmě na zdraví (smutek, deprese, stres ze zabití kočičky a strach z ohrožení sousedem totiž mohou způsobit velmi závažné psychické i fyzické problémy a tím i poškodit jejich zdraví).

8. Poté se pokuste zjistit, zda pachatel něco podobného nespáchal již dříve, ideální by bylo sehnat svědky (jednalo by se o opakovaný skutek a tím i vyšší trest).

9. Na to žádejte policii o vydání protokolu a eventuálně i výslech okolí.

10. Odmítne-li vám policie vydat protokol, podejte stížnost na postup policie na nadřízený orgán, a sice na Ředitelství Policie ČR.

11. Pořiďte si od všech dokumentů kopie. Tyto kopie použijte jako přílohy pro oznámení.

12. Oznamte tento případ MěÚ odb. živ. prostředí a příslušné Městské veterinární správě.

13. Oznamte to všem místním médiím (redakcím novin, městského zpravodaje, případně TV).

14. Máte-li svědky či důkazy, podejte trestní oznámení na příslušné Státní zastupitelství.

Žádné komentáře:

Okomentovat